item2
item2a

Lektorská činnosť

Oblasť environmentalistiky je v posledných desaťročiach jedna z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich, kde poznanie vzájomných vzťahov a väzieb v prírode a sociálnej sfére zaznamenáva prekvapujúce pokroky, na ktoré reaguje aj príslušná legislatíva. Sústavné vzdelávanie v tejto oblasti umožňuje držať krok s vedeckým pokrokom, umožňuje zachovať si konkurencieschopnosť, vytvára predpoklady pre inovatívne prístupy a zabezpečuje firmám istotu, že vykonávajú svoju činnosť v súlade s platnou legislatívou a najlepšími technológiami.

- zabezpečíme lektorskú činnosť pre odborné vzdelávacíe aktivity v oblasti životného prostredia.

Realizovaná lektorská činnosť

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia