item2
item2a

Naše služby:

- posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. (EIA, SEA)

- dendrologický prieskum

- inžinierska činnosť

- monitoring životného prostredia

- environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

- analýza a hodnotenie stavu životného prostredia lokality, či konkrétneho územia

- lektorská činnosť

- prekladateľská činnosť

- hlukové štúdie

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia