item2
item2a

Inžinierska činnosť

Úspešná realizácia investičných zámerov závisí od kvalitnej prípravy podkladov, projektovej dokumentácie a časovo efektívneho získania potrebných súhlasov a povolení. Táto prípravná fáza vyžaduje rozsiahle znalosti platnej legislatívy, odborných skúseností a kontaktov.

- zabezpečíme komunikáciu s projektantmi pri príprave projektov pre zabezpečenie súladu s environmentálnymi požiadavkami

- vybavíme požadované súhlasy a povolenia pre pripravovanú činnosť

- zabezpečíme komunikáciu s orgánmi štátnej správy

- pripravíme prevádzkové dokumentácie

Realizované projekty v oblasti inžinierskej činnosti

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia