item2
item2a

Referencie

Realizované projekty v oblasti dokumentácie EIA/SEA

Vypracovanie odborného posudku podľa zákona NRSR č.24/2006 Z.z.

Realizované projekty v oblasti dendrologických prieskumov

Realizované projekty v oblasti inžinierskej činnosti

Realizované projekty v oblasti monitoringu životného prostredia

Realizované projekty v oblasti environmentálneho poradenstva v odpadovom hospodárstve

Realizované projekty v oblasti analýzy a hodnotenia stavu životného

Realizovaná lektorská činnosť

Realizované projekty v oblasti predikcie a hodnotenia hlukových pomerov

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia